Koliko stane trajna invalidnost?

Ko se odločamo za sklenitev nezgodnega zavarovanja, je pomembno da izberemo primerna kritja.

Najpomembnejše pri nezgodnem zavarovanje je zagotovo trajna invalidnost.

Na žalost pa večina pri izbiri kritij bolj pogleduje proti bolnišničnemu dnevu in dnevni odškodnini. Ta dva kritja predstavljatea večinski delež pri skupni premiji, prav tako pa ne moremo doseči visoke odškodnine v primeru dolgoročnih poškodb.

Tako si bomo sedaj pogledali kakšna je premija za trajno invalidnost.

Še prej pa preverimo, kaj vpliva na višino premije. To je:

  • višina zavarovalne vsote
  • delo, ki ga opravljamo
  • športne in prostočasne aktinosti, ki vplivajo na povečanje rizika za nezgodo.

Starost in spol ne vplivata na višino premije.

Trajna invalidnost za 75.000€

Preko zavarovalnice Wiener Stadtische, za katero tudi sklepamo nezgodna zavarovanja, je najvišja zavarovalna vsota za trajno invalidnost 75.000€.

Zraven tega se ZV povišuje progresivno in znaša pri trajni invalidnosti nad 90% kar 400% dogovorjene ZV. V primeru sklenitve trajne invalidnosti za 75.000€ bi bilo izplačilo v primeru 100% invalidnosti tako 300.000€.

Cena za 75.000€ ZV bi bila:

  • 114,05€ na leto za manj rizične poklice (administracija, …)
  • 151,69€ na leto za rizične poklice (gradbeništvo, …)

Ostale ZV pri trajni invalidnosti

Kljub temu, da priporočamo kar se da visoko zavarovalno vsoto za primer trajne invalidnosti, navedimo še nekaj primerov z nižjo ZV.

ZV 20.000€

  • 30,41€ za nerizične poklice
  • 40,45€ za rizične poklice

ZV 50.000€

  • 76,04€ za nerizične poklice
  • 101,13€ za bolj rizične poklice

V primeru, da imate pri zavarovalnici že sklenjeno kakšno zavarovanje (nepremičnina, življenjsko, …) dobite na premijo še nekaj popusta.

Zgoraj navedene cene za trajno invalidnost so inforamtivne narave in so bile veljavne v času nastanka te objave in se lahko v prihodnje spremenijo.